Aktualności

Komunikat Dotyczący Organizacji Lotów Gołębi Pocztowych

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.


Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP
————————————————————————


Elektroniczny System Konstatowania TOPIGEON

Informujemy, że w dniu 27.03.2021 roku Zarząd Główny PZHGP uchwałą nr 141 dopuścił Elektroniczny System Konstatowania TOPIGEON do stosowania w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Obowiązująca wersja oprogramowania dla TOPIGEON to 8.9.10
————————————————————————


Komunikat Dotyczący Systemu Benzing


Na wniosek Komisji ds. ESK Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na posiedzeniu w dniu 17.12.2020 roku dopuściło od sezonu lotowego 2021 wersję oprogramowania w Systemie Benzing:

  • Model M3 – wersja oprogramowania: PL-1.4
  • Model M1 – wersja oprogramowania: PL-4.21
  • Model G2 – wersja oprogramowania: PL-4.21
  • Antena wkładaniowa – wersja oprogramowania: S.W-4.6

————————————————————————