Płeć

Płeć gołębia

Jak rozpoznać płeć gołębia Rozpoznawanie płci u gołębi sprawia pewną trudność ze względu na słabe u nich zróżnicowanie zewnętrznych cech płciowych, czyli na słabo wyrażony dymorfizm płciowy. W gnieździe płeć […]