Płeć gołębia


Jak rozpoznać płeć gołębia
Rozpoznawanie płci u gołębi sprawia pewną trudność ze względu na słabe u nich zróżnicowanie zewnętrznych cech płciowych, czyli na słabo wyrażony dymorfizm płciowy. W gnieździe płeć młódek poznaje się najczęściej po ich wielkości; samczyk jest większy i więcej waży niż samiczka. Gdy zbliżymy dłoń do młódek, samczyk zazwyczaj podnosi się i trzepoce skrzydłami, otwierając równocześnie dziób, natomiast samiczka zachowuje się spokojnie. U starych gołębi samiec jest na ogół silniejszy, większy i waży więcej niż samica, ma większą głowę, grubszą szyję, grubszy i krótszy dziób, mocniejsze skoki, a woskówka u nasady dzioba jest silniej rozwinięta i bardziej napudrowana; między bocznymi częściami wos-kówki u nasady dzioba widać u samca białą linię, której brakuje u samic. Barwa upierzenia i połysk metaliczny piór na szyi w okolicy wola są mocniej wyrażone u samców, słabiej u samic. Odległość między końcami kości miednicy mierzona pod stekiem jest większa u samic, mniejsza u samców. Samiec w obecności gołębicy opuszcza w dół skrzydła i ogon, ciągnąc je po ziemi, i kręcąc się dookoła partnerki wydaje charakterystyczne dźwięki zwane gruchaniem. Dlatego samca poznaje się również po zdartych lotkach i sterówkach. Rozpoznawanie płci metodą Iwaty polega na rozróżnianiu kształtu steku i rozkładu zewnętrznych jego brzegów. Zdaniem Iwaty, u samców górna krawędź steku jest przesunięta do przodu i zakrywa dolną krawędź, u samic natomiast jest odwrotnie – wyraźniej jest ukształtowana dolna krawędź steku. U samca otwór stekowy jest wypukło wygięty, a u samicy przeciwnie – wklęsło wygięty. Płeć dorosłych gołębi można rozpoznać stosując wziernikowanie steku. U samicy do steku uchodzą jajowody. Za pomocą wziernika (przyrząd używany przez laryngologów do badania nosa), delikatnie rozchyla się otwór stekowy, ostrożnie wsuwa przyrząd do końcowej części steku i ogląda ściany tego narządu. U samicy po lewej stronie można dostrzec mały otwór we wgłębieniu, gdzie znajduje się ujście jajowodu. U samców w ścianie steku widać dwie małe brodawki wielkości 1-3 mm, w których mają ujście nasieniowody.Płeć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *